Prekių grąžinimo tvarka - UAB „Lija rūbai“

I. Prekių grąžinimas

UAB „Lija rūbai“ įmonėje prekės nesandėliuojamos, gaminamos tik pagal kliento pasirinktą dydį, spalvą ir modelį. Todėl kokybiškos prekės negali būti grąžinamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo nr. XII-2756, 6.22810 straipsnio, 2 dalies 3 punktas (Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms). 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d., dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (logotipų siuvinėjimas, spauda ant tekstilės ir kt.).

II. Netinkamos kokybės prekės grąžinimas

Jei grąžinate prekę dėl netinkamos kokybės, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai susigrąžinus prekę apžiūrime ir įvertiname, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl mūsų kaltės, t.y. nebuvo nustatyti pirkėjo netinkamo naudojimo sąlygoti pažeidimai, prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta: nebuvo bandyta ardyti rūbų ar kitaip pataisyti, ar nėra rūbai ištepti veido pudra ar kitomis priemonėmis ir po to skalbta ir pan., nėra daryti pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes ir kiti pažeidimai. Už tokius rūbus pinigai nebus grąžinami, prekė turi būti grąžinta, tokia kokią gavote.

Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti lijarubai.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą lijarubai.lt banko sąskaitą.

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime atsiųsti el. paštu (info@lijarubai.lt) laisvos formos raštišką prašymą arba grąžinimo formą (pridėta žemiau), nurodant detalią užsakymo informaciją:
1. vardas, pavardė;
2. telefono numeris;
3. užsakymo numeris;
4. data;
5. prekė (ir modelis);
6. kaina;
7. pristatymo data;
8. prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
9. prekės grąžinimo priežastis (aprašyti prekės broką);
10. paminėti ar bus daromas prekės keitimas ar pinigų grąžinimas, jei pinigų grąžinimas, prašyme reikia nurodyti sąskaitos numerį pinigų grąžinimui.

 
Grąžinamą prekę siųsti tik registruota siunta paštu. Siunčiant netinkamos kokybės prekę, įdėkite, nuskanuokite ar nufotografuokite siuntimo išlaidas patvirtinantį čekį. Siuntimo išlaidos bus pervestos į prašyme nurodytą sąskaitą arba kitu abiem pusėm patogiu būdų, pagal susitarimą.
Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas (registruota siunta).

Pirkėjui, už netinkamos kokybės prekę, sumokėta suma, grąžinama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo grąžintų prekių priėmimo dienos ir gavus visus pageidaujamus dokumentus (raštiškas prašymas, siuntimo išlaidų čekis).

Mažmeninės prekybos taisyklės nurodo, kad netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šiose taisyklėse nurodyta pinigų grąžinimo tvarka.

Jei pirkėjo pretenzija patenkinama dėl prekių pakeitimo, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo grąžintų prekių dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu.

 
Visais klausimais dėl nekokybiškų prekių grąžinimo galite kreiptis el. paštu info@lijarubai.lt pirmadienį - penktadienį 8 -17 val.
Prekes galima grąžinti:
1. Atvykus į mūsų gamybos patalpas Muziejaus g. 71, Telšiai.
2. Registruota pašto siunta adresu:
UAB „Lija rūbai“
Muziejaus g. 71
LT-87379, Telšiai

Pinigai už siuntimo/grąžinimo/keitimo išlaidas nėra grąžinami (pinigai grąžinami tik už prekes), išskyrus tuos atvejus kai yra gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė.