Taisyklės UAB „Lija rūbai“

I. Bendrosios nuostatos
UAB „Lija rūbai“, registruotos buveinės adresas: Gedimino g. 11, LT-87134, Telšiai, įmonės kodas: 302859647, Tel. +37060555636, El. paštas: info@lijarubai.lt. lijarubai.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui (toliau - Pirkėjas) teikiant užsakymą lijarubai.lt Parduotuvėje.
Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos, jas patvirtinus Pirkėjui (formuojant užsakymą, pažymėjus varnele, jog sutinkate su šios Svetainės Taisyklėmis) yra abiem šalims galiojantis teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu susijusios abiejų šalių atsakomybės.
Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Svetainėje, patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis. Nuo momento, kai Pirkėjas sukuria Paskyrą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sudaroma ilgalaikė pirkimo-pardavimo sutartis. Taisyklės taip pat galioja visiems pirkimams, kurie atliekami be registracijos.
Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis patvirtina savo užsakymą. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu lijarubai.lt, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles.
Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Pardavėjo Svetainėje skelbiama Privatumo politika.
Jei Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti dokumentus ar kitokią informaciją elektroniniu paštu, už teisingo ir veikiančio Pirkėjo elektroninio pašto pateikimą Pardavėjui, visais atvejais atsako pats Pirkėjas.

Šis dokumentas taip pat nustato prekių, įsigytų sudarius nuotolines sutartis, grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.
lijarubai.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 Pirkėjas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Svarbu tiksliai išsimatuoti kūno apimtis ir pasirinkti tinkamą dydį, spalvą ir modelį. Būtina įrašyti tikslius (be laisvumų) kūno apimčių išmatavimus į privalomus laukelius. Visos prekės yra gaminamos pagal kliento individualų pasirinkimą. Prekės nėra sandėliuojamos, todėl būtina tiksliai pasirinkti tinkamą dydį, nes prekės nebus keičiamos ar grąžinamos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio, 2 dalies 3 punktą (Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms). Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. lijarubai.lt patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas lijarubai.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna lijarubai.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir lijarubai.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai lijarubai.lt gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakymui pateiktas prekes.

Pirkėjui pateikus užsakymą, sistema automatiškai atsiunčia elektroninį laišką, kuriame nurodomas užsakymas, bei jo duomenys.

lijarubai.lt gavus pranešimą iš banko, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, laikoma užsakymo vykdymo pradžios momentu.

Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
 
III. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš lijarubai.lt Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete (SEB, Swedbank, DNB, Nordea ir kt.).

Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, nes užsakymo vykdymas pradedamas tik lijarubai.lt gavus apmokėjimą už prekes.

Kainos svetainėje nurodytos eurais (įskaitant tuo metu galiojanti PVM dydį).

Papildomos paslaugos (prekių pristatymas, logotipų siuvinėjimas, spauda ant gaminių ir kt. papildomos paslaugos) į prekės kainą neįeina, jei Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip.

Pardavėjas gali bet kada keisti prekių kainas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas jau patvirtino užsakymą. Po Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, prekės kaina negali kisti, nebet tai būtų dėl objektyvių, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, informacinių sistemų techninių klaidų). Tokiu atveju, Pirkėjas turi teisę nesutikti su pakitusia prekės kaina ir anuliuoti užsakymą. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui privalo būti gražinti pinigai (jei jis jau buvo apmokėjęs užsakymą).

Gavus apmokėjimą už užsakytas prekes, pradedamas skaičiuoti terminas per kurį pagaminame ir išsiunčiame prekes.

IV. Prekių grąžinimas

UAB „Lija rūbai“ įmonėje prekės nesandėliuojamos, gaminamos tik pagal kliento pasirinktą dydį, spalvą ir modelį. Todėl kokybiškos prekės negali būti grąžinamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo nr. XII-2756, 6.22810 straipsnio, 2 dalies 3 punktas (Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms). 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d., dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (logotipų siuvinėjimas, spauda ant tekstilės ir kt.).

V. Netinkamos kokybės prekės grąžinimas

Jei grąžinate prekę dėl netinkamos kokybės, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai susigrąžinus prekę apžiūrime ir įvertiname, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl mūsų kaltės, t.y. nebuvo nustatyti pirkėjo netinkamo naudojimo sąlygoti pažeidimai, prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta: nebuvo bandyta ardyti rūbų ar kitaip pataisyti, ar nėra rūbai ištepti veido pudra ar kitomis priemonėmis ir po to skalbta ir pan., nėra daryti pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes ir kiti pažeidimai. Už tokius rūbus pinigai nebus grąžinami, prekė turi būti grąžinta, tokia kokią gavote.

Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti lijarubai.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą lijarubai.lt banko sąskaitą.

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime atsiųsti el. paštu (info@lijarubai.lt) laisvos formos raštišką prašymą arba grąžinimo formą (pridėta žemiau), nurodant detalią užsakymo informaciją:
1. vardas, pavardė;
2. telefono numeris;
3. užsakymo numeris;
4. data;
5. prekė (ir modelis);
6. kaina;
7. pristatymo data;
8. prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
9. prekės grąžinimo priežastis (aprašyti prekės broką);
10. paminėti ar bus daromas prekės keitimas ar pinigų grąžinimas, jei pinigų grąžinimas, prašyme reikia nurodyti sąskaitos numerį pinigų grąžinimui.

 
Grąžinamą prekę siųsti tik registruota siunta paštu. Siunčiant netinkamos kokybės prekę, įdėkite, nuskanuokite ar nufotografuokite siuntimo išlaidas patvirtinantį čekį. Siuntimo išlaidos bus pervestos į prašyme nurodytą sąskaitą arba kitu abiem pusėm patogiu būdų, pagal susitarimą.
Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas (registruota siunta).

Pirkėjui, už netinkamos kokybės prekę, sumokėta suma, grąžinama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo grąžintų prekių priėmimo dienos ir gavus visus pageidaujamus dokumentus (raštiškas prašymas, siuntimo išlaidų čekis).

Mažmeninės prekybos taisyklės nurodo, kad netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šiose taisyklėse nurodyta pinigų grąžinimo tvarka.

Jei pirkėjo pretenzija patenkinama dėl prekių pakeitimo, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo grąžintų prekių dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu.

 
Visais klausimais dėl nekokybiškų prekių grąžinimo galite kreiptis el. paštu info@lijarubai.lt pirmadienį - penktadienį 8 -17 val.
Prekes galima grąžinti:
1. Atvykus į mūsų gamybos patalpas Muziejaus g. 71, Telšiai.
2. Registruota pašto siunta adresu:
UAB „Lija rūbai“
Muziejaus g. 71
LT-87379, Telšiai

Pinigai už siuntimo/grąžinimo/keitimo išlaidas nėra grąžinami (pinigai grąžinami tik už prekes), išskyrus tuos atvejus kai yra gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė.


VI. Prekių pristatymas
 Pirkėjas, pildydamas užsakymą, privalo pasirinkti vieną iš Pardavėjo siūlomų prekių pristatymo būdų ir nurodyti tikslią pristatymo vietą bei teisingą kontaktinį telefono numerį.
Pirkėjas įsipareigoja užsakymą priimti pats ir, prireikus, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai Pirkėjas užsakymo pats priimti negali, tačiau, remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis, jis pristatytas teisingu adresu kitam subjektui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų.
Jei Pirkėjo užsakytų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti kažkurios prekių pristatymo paslaugos, nurodytos Svetainėje (pavyzdžiui, pristatymo į siuntų terminalus), Pirkėjas neturi teisės dėl to reikšti pretenzijų Pardavėjui.
 Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti prekių pristatymo mokestį, priklausomai nuo užsakytų prekių sumo ir kiekio.

Prekių pristatymo kaina yra pridedama prie bendros užsakymo kainos. Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka Pirkėjas.
 Prekių pristatymo terminas (terminas yra nurodytas prie kiekvienos prekės atskirai) yra preliminarus, be to netaikomas tais atvejais, kai lijarubai.lt sandėlyje nėra reikiamų audinių ar kitų priemonių prekei pagaminti, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, lijarubai.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 Prekės, užsakytos lijarubai.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos tik per kurjerių tarnybą. Šios paslaugos kaina automatiškai yra įtraukiama į bendrą užsakymo sumą.
 
VII. Užsakomosios prekės
Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes, visos Prekių pirkimo pardavimo, pristatymo bei kitas sąlygos derinamos atskiru Šalių susitarimu. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja padengti visą Prekių bei jų pristatymo išlaidų, jei tokios yra, sumą išankstiniu pavedimu. Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes gali būti taikomi minimalūs Prekių užsakymo kiekiai. Pirkėjui atsisakius užsakomųjų prekių, Pirkėjui pinigai negrąžinami.
Jei Pirkėjas iki Prekių užsakymo pas tiekėjus momento atsisako sandorio, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

VIII. Atsakomybė
Pirkėjas atsako už registracijos ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Visa atsakomybė už padarinius, kilusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, attenka pirkėjui.
Pardavėjas neatsako už nuostolius, kurie kilo dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ar kitais Svetainėje pateiktais dokumentais ar infomacija, nors turėjo tokią galimybę.
Jei Pirkėjo registracijos duomenimis naudojasi trečiosios šalys, už trečiosios šalies veiksmus Pardavėjas neatsako.
IX. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
Pardavėjas pasilieka sau teisę organizuoti įvairias akcijas, žaidimus loterijas ir skelbti juos Svetainėje ir/ar siųsti juos Pirkėjo nurodytais kontaktais.
Pardavėjas turi teisę keisti akcijų bei žaidimų sąlygas arba juos visai nutraukti.

Dėl iškilusių klausimų, prašome susisiekti elektroniniu paštu: info@lijarubai.lt